Opdrachten

Lopende opdrachten
Gemeente Heerde
Functie: projectleider ontwikkeling Multifunctionele Accommodatie Heerde-Oost

Gemeente Heerde
Functie: projectleider Omgekeerd Inzamelen Afval

Gemeente Ommen
Functie: Adviseur en coördinator klimaat- en duurzaamheidsbeleid

Provincie Overijssel
Functie: projectleider ‘Energie, voorschriften en toezicht’ Provincie Overijssel

Afgeronde opdrachten
Bestuursacademie
Functie: Freelance adviseur
Toelichting: geven van workshops organisatorische borging klimaatbeleid voor gemeenten

Regio Noord-Veluwe (samenwerkingsverband 8 gemeenten)
Functie: Interim projectleider en klimaatadviseur

DOORSZ-gemeenten
Functie: Cursusleider Omgevingsvergunning

Gemeente Olst-Wijhe
Functie: onderzoeker van kostendekkendheid bouwleges

Gemeente Olst-Wijhe
Functie: onderzoeker formatie vakgroep ruimtelijke ontwikkelingen

Rekenkamer gemeente Staphorst
Functie: onderzoeker uitvoering van de VROM regelgeving

Wilt u meer informatie over de inhoud van de functies of onderzoeken? Neem dan contact op.